Genel Bilgiler

Muhasebe

A.K.Ü. Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz 01/02/2010 tarih ve 2010-103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve 26/02/2010 tarihli Resmi gazete de yayınlanıp yürürlüğe girerek eğitime başlamıştır. Yüksekokul bünyesinde açılan ilk bölüm olan Muhasebe programı 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde Normal Öğretim ve İkinci Öğretim programlarına öğrenci alımıyla eğitime başlamıştır.
Muhasebe programında öğrenciler, tüm işletmelerin gereksinimi olan bilgisayarlı muhasebe ve finansman konularında hizmet vermekte olan serbest muhasebeci ve mali müşavirlik kurumlarında iş yaratacak ve istihdam edilecek düzeyde yetişmeleri yönünde eğitim yapılmakta ve Programda verilen derslerde muhasebe, finans, bilgi sistemleri, hukuk, vergi ve yönetim bilgilerinin kullanımının öğretilmesi sonucu, katma değer sağlayan mezunların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Muhasebe bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Programda, sadece güncel teorik bilgileri değil, bu bilgilerin iş hayatında nasıl kullanılması gerektiğine dair uygulamaları da öğrencilere aktarabilecek uzman öğretim elemanlarıyla çalışılmaktadır. Ders programı, etkili iletişim yapabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden profesyonel yöneticiler yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır. İş yaşamında sürekli gereksinim duyulan serbest muhasebeci ve mali müşavir olabilmek için gerekli sınavları aşabilecek bilgi birikimiyle mezun olmaları sağlanacaktır. Ayrıca, öğrencilere verilen mesleki bilgilerin kavramsal düzeyde kalmaması için, zorunlu staj şartı konulmuştur.
Bu programdan mezun olan öğrenciler, işletmelerde muhasebe ve finans alanlarında yönetici ve yönetici yardımcısı unvanlarıyla istihdam edilebileceklerdir. Yöneticilik aşamasına gelinceye kadar, öğrencilerimizin işletmelerde muhasebe kayıtları tutabilecek elemanlar olarak çalışmaları mümkün olabileceği gibi; çok sayıdaki Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik İşletmelerinde rahatlıkla istihdam edilebilmeleri mümkündür. Öğrencilerin, Avrupa Birliği – Erasmus Programı çerçevesinde, Anlaşmalı Üniversitelerle Değişim Programlarından yararlanabilme imkanları da olacaktır. Eğitim dili “Türkçe” olan bölümde;lisans eğitimi süresince 4 yıla yayılmış İngilizce ve mesleki İngilizce destekli eğitimlere devam edilecektir.

Çalışma Alanları

  • Başta özel sektörde yer alan firmaların muhasebe ve finans departmanları,
  • Mali müşavir ve yeminli mali müşavir büroları,
  • T.C.Merkez Bankası,
  • Hazine Müsteşarlığı,
  • Maliye Bakanlığı,
  • Devlet Planlama Teşkilatı,
  • Ulusal Bankalar ve Finans Kurumları,
  • Aracı kurumlar ve Borsalardır. 

İş Başı Eğitim Uygulaması

Akademik Birimler