Değerlerimiz

 • Atatürk ilkelerine bağlılık
 • Bilimsellik
 • Akademik özgürlük
 • Etik ilkelere bağlılık
 • Adalet
 • Evrensellik
 • Yenilikçilik
 • İnsan odaklılık
 • Şeffaflık
 • İşbirliği ve katılımcılık
 • Çevresel ve estetik duyarlılık
 • Türk kültürü ve geleneklerine saygı
 • Hesap verilebilirlik

 

Etik İlkelerimiz

 • İnsan ilişkilerinde kamu haklarına saygı, iyi niyet ve saygınlığa özen gösterme,
 • Her türlü ayrımcılıktan kaçınma, (cinsiyet, din, mezhep, ırk, etnik köken vb.)
 • Çıkar çatışmasından kaçınma,
 • Yüksekokulumuzda  her konunun özgürce tartışılacağı bir ortam yaratma,
 • Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kişisel ve fikri hakları gözetme,
 • Bilimsel gelişme sürecini destekleme,
 • Yüksekokul  içi; bireyler ve birimler arası ilişkileri her zaman saygı ve nezaket çerçevesinde yürütme,
 • Kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranma,
 • Yüksekokul çalışanlarının verimini azaltacak ve kariyerlerine zarar verecek her türlü tacizden kaçınma,
 • Bilgi edinme; yasalar çerçevesinde paydaşları bilgilendirme,
 • Yüksekokul öğrencilerinin, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının kişisel bilgilerini saklı tutma,
 • Yüksekokul kaynaklarının yerinde, zamanında ve amacına uygun kullanma,
 • Yüksekokulumuz performansının sürekli iyileşmesi için çalışma,
 • Tüm kurumsal işlemlerde yasaları gözetme,
 • İnsan haklarına saygılı davranma,
 • İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap vermek.
08 Kasım 2017, Çarşamba 373 kez görüntülendi