BANKACILIK VE SİGORTACILIK 

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencileri 4 yıl süreyle lisans düzeyinde eğitim almaktadır. Ayrıca her döneme yayılmış İngilizce dersleriyle öğrencilerin yabancı dil gelişimine destek verilmektedir.

İş yaşamı teknolojik gelişmelerle birlikte köklü bir şekilde değişmekte; bu teknolojik gelişmelere koşut olarak para ve finans piyasaları hemen hemen bütün iş dallarının evriminde ana katalizör işlevini üstlenmektedir. Bankacılık ve Sigortacılık sektörü, bütün dünyada ve ülkemizde hâli hazırda var olan önemini her geçen gün daha çok pekiştirmekte ve bu alanda yetişmiş uzman iş gücüne gereksinim artmaktadır.

Bu doğrultuda UBYO Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nün amacı, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sonucu yeniden biçimlenen iş yaşamında ve günlük yaşamda bankaların ve sigorta kurumlarının etkinlik alanları sürekli genişlemekte, önemleri artmaktadır. Ulusal ve uluslararası boyutta yaşanan ekonomik olumsuzlukların temelinde çoğunlukla finansal sorunlar yatmaktadır. Bu hususlar göz önüne alınarak 2013 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde açılması düşünülen Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü hem bankacılık hem de sigortacılık sektörlerinde uzmanlaşmış bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu uzmanlık eğitimi öğrencilerin istihdam olanaklarını, tercih edilebilirliklerini güçlendirecektir

Bankacılık-Sigortacılık Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler ve ders içerikleri,öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı ve yönetme becerilerini kazanmalarınısağlayacak biçimde seçilmiş ve düzenlenmiştir. Programın ilk iki yılında temelmatematik, bilgisayar, ekonomi ve işletme alanları ile ilgili derslerbulunmaktadır. Diğer iki yılda ise Para Teorisi ve Politikası, Banka Hukuku, Sigorta mevzuatı, Sermaye Piyasaları, Banka İşlemleri, Uluslararası Finansal Piyasalar,Kredi Politikası ve Değerlendirilmesi, Merkez Bankası ve Banka Muhasebesi ve Sigorta Muhasebesi gibi mesleki dersler verilmektedir. Öğrencilerin edindikleri bilgileri mezun olmadan önce uygulamaları, sektörü tanımalarını ve sektörle ilişkilerini geliştirebilmeleri için, bölüm denetiminde 30 iş günü Yaz Stajı ve en az 200 iş saatinden oluşan İşbaşında Eğitimi yapmaları sağlanacaktır. Bu bağlamda, meslek derslerinin büyük çoğunluğu alanında uzman kamu ve özel sektörün değerli uzmanlarınca verilecek ve öğrencilerin iş başı eğitim çalışmaları da Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları, T.C. Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Ulusal Bankalar ve Finans Kurumları ve aracı kurumlarla Üniversitemizin işbirliğinde gerçekleştirilecektir.

Çalışma Alanları

  • T.C. Merkez Bankası,
  • Hazine Müsteşarlığı,
  • Maliye Bakanlığı,
  • Devlet Planlama Teşkilatı,
  • Ulusal Bankalar,
  • Yatırım ve Kalkınma Bankaları ve Finans Kurumları,
  • Aracı kurumlar ve Borsalar,
  • Özel Sektörde yer alan acenteler ve firmaların kredi yönetimi ve finans departmanları’dır. 
19 Şubat 2016, Cuma 3473 kez görüntülendi