Stratejik Plan

Misyonumuz; Evrensel değerler ışığında bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli araştırma ,eğitim ve hizmet alanındaki üretimini toplum yararınasunmayı görev edinmiş , mesleki  eğitim- öğretim, alanında çalışma, bilimsel araştırma üzerine yoğunlaşmış Yüksekokul öğrencilerini; Atatürk İnkılapları ve İlkeleri doğrultusunda; hür ve bilimsel düşünce gücüne, genişbir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı; beden zihin, ahlak ve duygubakımından  sağlıklı olarak gelişmiş, ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmektir. 
Ülkemizin eğitilmiş işgücüne katkıda bulunacak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın üretken, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamaktır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak kaliteli mesleki beceri kazandırmak, bilgi ve teknoloji üretmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır. 

Vizyonumuz ; Teknolojik imkanlarla donatılmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, işinde uzman ,yaratıcı ve yetenekli, kaynakları en iyi  şekilde kullanarak ;
Dünya standartlarında kaliteli yüksek öğretim sağlayan,
Araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ve bilgi üreten,
Topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan,
Bilgi toplumunun oluşmasında hizmet eden,
Türkiye Cumhuriyetinin laik ve sosyal devleti niteliklerine sahip çıkan,
Vatanını,Milletini  ve tüm insanları seven bireyler yetiştiren,
Kurulu bulunduğu bölgede lokomotif güç sergileyen,
Toplumun her kesiminde saygı duyulan, bir Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olmaktır

İş Başı Eğitim Uygulaması

Akademik Birimler