Genel Bilgiler

Muhasebe

Özellikle son yıllarda finans sektöründe önemli gelişmeler yaşanmış, piyasalarda yeni hizmet ve ürünler sunulmaya başlanmıştır. Gerek finans sektöründe faaliyet gösteren kurumların gerekse hizmet sektörü ve reel sektörde faaliyetlerini sürdüren işletmelerin maruz kaldıkları riskleri azaltarak etkin bir yönetim anlayışı geliştirmeleri önem kazanmaktadır. Bu Programda öğrenciler, tüm işletmelerin gereksinimi olan bilgisayarlı muhasebe ve finansman konularında hizmet vermekte olan serbest muhasebeci ve mali müşavirlik kurumlarında iş yaratacak ve istihdam edilecek düzeyde yetişmeleri yönünde eğitim yapılmakta ve Programda verilen derslerde muhasebe, finans, bilgi sistemleri, hukuk, vergi ve yönetim bilgilerinin kullanımının öğretilmesi sonucu, katma değer sağlayan mezunların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Muhasebe bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Programda, sadece güncel teorik bilgileri değil, bu bilgilerin iş hayatında nasıl kullanılması gerektiğine dair uygulamaları da öğrencilere aktarabilecek uzman öğretim elemanlarıyla çalışılmaktadır. Ders programı, etkili iletişim yapabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden profesyonel yöneticiler yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır. İş yaşamında sürekli gereksinim duyulan serbest muhasebeci ve mali müşavir olabilmek için gerekli sınavları aşabilecek bilgi birikimiyle mezun olmaları sağlanacaktır. Ayrıca, öğrencilere verilen mesleki bilgilerin kavramsal düzeyde kalmaması için, zorunlu staj şartı konulmuştur.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, işletmelerde muhasebe ve finans alanlarında yönetici ve yönetici yardımcısı unvanlarıyla istihdam edilebileceklerdir. Yöneticilik aşamasına gelinceye kadar, öğrencilerimizin işletmelerde muhasebe kayıtları tutabilecek elemanlar olarak çalışmaları mümkün olabileceği gibi; çok sayıdaki Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik İşletmelerinde rahatlıkla istihdam edilebilmeleri mümkündür. Öğrencilerin, Avrupa Birliği – Erasmus Programı çerçevesinde, Anlaşmalı Üniversitelerle Değişim Programlarından yararlanabilme imkanları da olacaktır. Eğitim dili “Türkçe” olan bölümde;lisans eğitimi süresince 4 yıla yayılmış İngilizce ve mesleki İngilizce destekli eğitimlere devam edilecektir. 

Çalışma Alanları      

      Başta özel sektörde yer alan firmaların muhasebe ve finans departmanları, mali müşavir ve yeminli mali müşavir büroları, T.C.Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Ulusal Bankalar ve Finans Kurumları, Aracı kurumlar ve Borsalardır. 

İş Başı Eğitim Uygulaması

Akademik Birimler