Genel Bilgiler

Lojistik

Dış ticaret eski bir ekonomik faaliyet olmakla birlikte küreselleşen ekonomik ilişkilere bağlı olarak giderek karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir. Dış ticaretin finansmanını sağlamak üzere uluslararası finansal piyasalarda çoksayıda finansal ürünler ortaya çıkmıştır. Firmaların, modern dış ticaret işlemlerini, çeşitli belgelerini, finansman usullerini bilen uzmanlara büyük gereksinimleri vardır. Diğer taraftan günümüz ekonomik ilişkilerinde ve dış ticarette lojistik uygulamaları da büyük önem kazanmıştır. Firmaların maliyetleri içinde lojistik masrafları büyük oranlara ulaşmıştır. Bu alanın uzmanlık gerektirmesinden dolayı firmalar giderek bu faaliyetlerini lojistik firmalarına devretmektedirler. Bu nedenlerle, lojistik alanındaki uzmanlık,kesinlikle bugünün ve geleceğin revaçta meslekleri arasında görülmektedir.

Lojistik bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Programda, sadece güncel teorik bilgileri değil, bu bilgilerin iş hayatında nasıl kullanılması gerektiğine dair uygulamaları da öğrencilere aktarabilecek uzman öğretim elemanlarıyla çalışılmaktadır. Ders programı, etkili iletişim yapabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden profesyonel yöneticiler yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır. Ayrıca, öğrencilere verilen mesleki bilgilerin kavramsal düzeyde kalmaması için, zorunlu staj şartı konulmuştur.

Lojistik bazen anlaşıldığı gibi sadece bir taşımacılık faaliyetinden ibaret değildir.Lojistik mal, hizmet, bilgi gibi hususların teslim alınması, depolanması,müşterinin gereksinim duyduğu noktaya kadar taşınması gibi etkinliklerinekonomik bir plân dâhilinde koordine edilmesi bilimidir. Uygulamalı BilimlerYüksek Okulu “Lojistik” Bölümünün dar anlamda konusu bunlar olmakla birlikte UBYO’nundört yıllık bir yüksek öğretim kuruluşu olması ve Bölüm derslerinin ekonomi,finans, işletmecilik alanlarında öğretim yapan diğer dört yıllık yüksek okul vefakültelerle örtüşmesi nedeni ile Bölümümüz bu öğretim kurumlarına eşdeğerdir.Bunun yanında öğrencilerin, Avrupa Birliği – Erasmus Programı çerçevesinde,Anlaşmalı Üniversitelerle Değişim Programlarından yararlanabilme imkanları daolacaktır. Eğitim dili “Türkçe” olan bölümde; lisans eğitimi süresince 4 yılayayılmış İngilizce ve mesleki İngilizce destekli eğitimlere devam edilecektir.

Çalışma Alanları                 

Günümüzde, yoğunekonomik küreselleşme çerçevesinde uluslararası ticaret veya lojistik ileilişkisi bulunmayan özel ve kamusal şirket kalmamıştır. Bu nedenle UBYO“Lojistik Bölümü” mezunlarının çalışma alanları son derecede geniştir. Mezunlarımız tüm şirketlerin dış ticaret, finans, lojistik departmanlarında iş bulabilecek olmakla birlikte özellikle ithalat ve ihracat firmaları ile sayıları giderek artan lojistik firmalarında gelecek vaat eden işler ve saygın meslekî pozisyonlar bulabileceklerdir. Dört yıllık UBYO, “Lojistik Bölümü”ekonomi, uluslararası ticaret, finans, bankacılık ve lojistik alanlarında öğretim yapan diğer fakülte ve yüksek okul bölümlerine eşdeğer olduğu için,mezunlarımızın bu okullardan mezun olanların elde edebilecekleri tüm meslek ve uzmanlıklara da sahip olma olanakları vardır. 

İş Başı Eğitim Uygulaması

Akademik Birimler